Contact

 

Fundacja Zobaczyć Jutro /(The Sight for Tomorrow Foundation)
Al. Jana Pawła II 80/130
Babka Tower Building, 21st floor
00-175  Warsaw
phone:  22 266 09 95  (from 14:00 to 20:00 pm)   Fax 22 250 11 26
e-mail: biuro@zobaczycjutro.org

Entry number in the National Court Register (KRS): 0000491403
Website: www.zobaczycjutro.org