Badania okulistyczne

badokul

Obok badań przesiewowych współpracujący z Fundacją lekarze okuliści przeprowadzają kompleksowe badania okulistyczne dzieci, u których w wyniku badań przesiewowych stwierdzono jakiekolwiek z nieprawidłowości funkcji wzrokowych.

Badanie okulistyczne jest zawsze przeprowadzane przez lekarza okulistę.