Program fundacji

GŁÓWNE CELE NASZEJ FUNDACJI TO:

Do realizacji naszych celów zakupiliśmy najwyższej klasy profesjonalny sprzęt umożliwiający kompleksowe przeprowadzenie badań zarówno w zlokalizowanych w kraju naszych terenowych placówkach, w siedzibie Fundacji jak również na terenie centrów handlowych w Polsce, w szkołach, przedszkolach oraz innych placówkach.
Nasze cele Fundacja realizuje poprzez współpracę z profesjonalistami: lekarzami okulistami, stomatologami, ortoptystami, optometrystami, ludźmi pracujących przez wiele lat z dziećmi, mającymi wieloletnie doświadczenie w pracy z małym pacjentem oraz ogromną wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzonej przez Fundację działalności.
Zamierzamy również ubiegać się o finansowanie naszego programu ze środków Ministerstwa Zdrowia. Ponadto podejmujemy intensywne działania w celu uzyskania nad naszymi badaniami honorowego patronatu Urzędów poszczególnych miast.