Diagnoza i rehabilitacja ortoptyczna

Badanie ortoptyczne pozwala zdiagnozować te aspekty widzenia, które nie są diagnozowane podczas standardowego badania okulistycznego, takie jak: akomodację, konwergencję, ruchy gałek ocznych, zez ukryty czy widzenie przestrzenne.reort

ORTOPTYSTA PRZEPROWADZA BADANIE, KTÓRE OBEJMUJE:

 

Prowadzona przez nas rehabilitacja i terapia ortoptyczna i pleoptyczna (obejmująca leczenie niedowidzenia) jest to w każdym przypadku indywidualny program terapeutyczny mający na celu rozwój, poprawę oraz rehabilitację wybranych funkcji wzrokowych dziecka.

Najczęściej taka terapia ma na celu:

 

Dzięki systematycznym ćwiczeniom istnieje możliwość  usprawnienia funkcji wzrokowych oraz poprawy ogólnego komfortu widzenia co znacząco wpływa na jakość życia oraz funkcjonowanie dziecka w szkole i w domu.

 

Ćwiczenia ortoptyczne można przeprowadzać zarówno w gabinecie jak i w domu. Ich celem jest wyćwiczenie (odzyskanie) zdolności wzrokowych, tak aby  stały się automatyczne.

 

Podczas prowadzonej rehabilitacji ortoptycznej indywidualnie podchodzimy do każdego pacjenta, co przejawia się m.in. w opracowaniu dla każdego z pacjentów indywidualnego zestawu ćwiczeń uwzględniającego jego wiek i możliwości psychofizyczne. Istotną kwestią jest również stopniowanie trudności ćwiczeń – od prostego do bardziej złożonego ćwiczenia.

ZAPISY DO ORTOPTYSTY TEL. 022 266 09 95 – zapraszamy!!!!