Działalność edukacyjna

W ramach prowadzonej przez Fundację działalności edukacyjnej przygotowujemy publikacje na temat występujących u dzieci problemów z narządem wzroku. Głównym ich celem jest zwrócenie uwagi na objawy, które mogą świadczyć o konieczności skierowania dziecka na badania, jak również na podstawowe metody leczenia i rehabilitacji.

Jednym z naszych podstawowych celów jest propagowanie wiedzy mającej na celu uświadamianie naszego społeczeństwa o możliwych przyczynach trudności dzieci w nauce, spowodowanych wadami wzroku. Świadomość problemu i jego objawów jest podstawowym elementem przyczyniającym się do postanowienia prawidłowej diagnozy i szybkiego wdrożenia skutecznego leczenia lub rehabilitacji, co  z kolei przyczyni się do szybszego umożliwienia naszym dzieciom prawidłowego funkcjonowania w  otoczeniu.