Działalność

Działalność Fundacji polega na opracowaniu i wdrożeniu powszechnego programu dotyczącego przeprowadzania przesiewowych badań wzroku dzieci w wieku 5-10 lat wraz z rehabilitacją i leczeniem narządu wzroku. Działalność Fundacji

Badaniem przesiewowym wzroku objęte będą dzieci kończące edukację przedszkolną oraz dzieci rozpoczynające edukację szkolną. Objęcie naszymi badaniami ww. grup wiekowych dzieci wynika z faktu, iż nieujawnione i nie korygowane stosukowo wcześnie problemy ze wzrokiem lub wady wzroku mogą zaburzyć proces edukacji naszych dzieci przejawiający się m.in. w trudnościach w czytaniu i pisaniu oraz mogą być jednym z czynników pogarszających wyniki nauczania w szkole, które mają wpływ na rozwój psychoruchowy, a nawet mogą utrudniać integrację w grupie. Warto wiedzieć, że objawy typowe dla dysleksji czy zespołu nadpobudliwości ruchowej (ADHD) u dzieci mogą być wywołane złym widzeniem. Wczesne wykrycie i prawidłowe skorygowanie problemów ze wzrokiem oraz wad wzroku ma ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju każdego dziecka i w większości przypadków może zahamować rozwój trwałych ubytków widzenia.

Z uwagi na fakt, iż Fundacja dysponuje profesjonalnym przenośnym sprzętem oraz własnym lokalem, naszą działalność prowadzimy zarówno w szkołach i przedszkolach jak też stacjonarnie – w naszej siedzibie w Warszawie, w gabinetach współpracujących z naszymi lekarzami oraz w naszym oddziale w Krakowie. Współpracujemy z lekarzami okulistami, ortoptystami, optometrystami posiadającymi doświadczenie w pracy z dziećmi. W każdym miejscu gdzie dokonujemy badań wzroku obecny jest dyplomowany ortoptysta lub optometrysta. Opiekę merytoryczną nad programem badań przesiewowych wzroku sprawują współpracujący z nami lekarze okuliści.

U dzieci, u których podczas prowadzonych badań przesiewowych stwierdzono jakiekolwiek dysfunkcje narządu wzroku proponujemy pogłębioną diagnozę okulistyczną wykonaną przez współpracującego z nami lekarza okulistę oraz rehabilitacje ortoptyczną w Fundacji.