Badania wzroku w Warszawie

Dysponujemy gabinetem okulistycznym i ortoptycznym wyposażonym w najnowocześniejszy sprzęt. Od 2013 roku realizujemy program przesiewowych badań wzroku, mający na celu wczesną diagnostykę cech narządu wzroku u dzieci w wieku szkolnym (5 - 18 lat). Na przeprowadzane przez nas przesiewowe badanie wzroku składa się m.in.:
  1. a) ocena ostrości wzroku do dali i do bliży
  2. b) badanie zeza ukrytego i jawnego
  3. c) badania kąta zeza na synoptoforze
Na synoptoforze badamy obiektywny i subiektywny kąt zeza oraz jednoczesną percepcję, fuzję, widzenie stereoskopowe, czyli przestrzenne. Synoptofor służy nie tylko do diagnozowania zeza, ale również do zróżnicowanych ćwiczeń ortoptycznych, które mają na celu przywrócenie prawidłowej korespondencji siatkówkowej i fuzji.
 1. d) test różnicowania kolorów
 2. e) badanie widzenia stereoskopowego (Test Motyla – TNO)
Prawidłowe współdziałanie obu oczu umożliwia powstanie obrazu stereoskopowego (trójwymiarowego, przestrzennego). Dyplomowany ortoptysta sprawdzi, czy u pacjenta występuje widzenie stereoskopowe oraz dokładnie określi stopień wrażliwości przestrzennej. Podczas badania pacjent ogląda karty testowe przez okulary polaryzacyjne.
 1. f) badanie ruchomości mięśni gałek ocznych i konwergencji
ortoptysta-warszawaPo zakończeniu badania sporządzamy pisemną informację z wynikiem badania. Otrzymuje ją opiekun prawny pacjenta. Gdy zostanie stwierdzona nieprawidłowość w obrębie funkcjonowania narządu wzroku, to przystępujemy do kolejnego etapu. Oznacza to szczegółowe wytyczne dotyczące dalszej diagnostyki okulistycznej bądź rehabilitacji ortoptycznej.  
W naszym gabinecie ortoptycznym spotykamy się z różnymi problemami u dzieci. Każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia, diagnostyki i niekiedy długofalowej rehabilitacji. Świadomość powagi sytuacji przez rodziców, opiekunów oraz ich cierpliwość odgrywa tutaj bardzo dużą rolę, ponieważ dziecko należy motywować i przyzwyczaić do regularnego wykonywania ćwiczeń ortoptycznych w domu. Bardzo często przychodzą do nas dzieci mające zeza (w różnym stadium). Im wcześniej zacznie się terapię ortoptyczną, tym większe szanse na całkowite wyleczenie tej przypadłości.Okulista dziecięcy

Jedną z naszych głównych specjalizacji, obok ortoptyki dziecięcej, jest okulistyka dziecięca. Współpracujący z Fundacją lekarze okuliści dziecięcy , pracujący na co dzień w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie dokonują kompleksowych badań okulistycznych dzieci, u których wcześniejsze badania przesiewowe wzroku wykazały jakiekolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu wzrokowego. Jeżeli interesuje Cie okulista dziecięcy warszawa, jesteś w dobrym miejscu

Szacuje się, że co czwarty nastolatek cierpi na krótkowzroczność (ang./łac. miopia). U starszych dzieci: 6 i 7-latków występuje najczęściej krótkowzroczność i astygmatyzm (zniekształcone widzenie, niezborność; łac. astigmatismus). Uważa się, że w 1/3 przypadków przyczyną krótkowzroczności są czynniki dziedziczne, a w 2/3 czynniki zewnętrzne (środowiskowe), czyli przeciążenie wzroku „pracą z bliska” (m.in. używanie urządzeń przenośnych, pisanie i czytanie przy nieodpowiednim świetle itd.). Nadwzroczność (ang. hypermetropia, hyperopia) mają najczęściej dzieci poniżej 6. roku życia. Do 3. roku życia ma ona charakter fizjologiczny i każde dziecko widzi lepiej widzi lepiej (szczegóły, przedmioty) z dalszej odległości niż z bliska. Jakie są przyczyny nadwzroczności? Zbyt mała siła łamiąca układu optycznego oka (rogówka, soczewka, ciecz wodnista, ciało szkliste), za krótka gałka oczna.

badanie-wzrokuNiekorygowana przez dłuższy czas wada wzroku (krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm itd.) może wywołać u dziecka stan zezowy. Nieleczony zez prowadzi do niedowidzenia oka.

Wraz z upowszechnieniem aplikacji edukacyjnych i oprogramowania edukacyjnego na urządzeniach elektronicznych, największym zagrożeniem dla wzroku Twojego dziecka jest zbyt duża ilość godzin spędzanych przed ekranem. Nie dość, że praca z bliska źle wpływa na mięśnie gałek ocznych – „rozleniwia je”, to takowe urządzenia cyfrowe są źródłem tzw. wysokoenergetycznego światła widzialnego (niebieskie światło), które w nadmiarze jest bardzo szkodliwe dla zdrowia.
Skutki zbyt częstego korzystania z urządzeń cyfrowych: rozdrażnienie, bóle  głowy, nieostre widzenie, zaczerwienienie, pieczenie, suchość oczu (tzw. piasek pod powiekami). Z czasem mogą wystąpić poważniejsze dolegliwości np. zapalenie spojówek. Coraz więcej dzieci i młodzieży cierpi również na tzw. skurcz akomodacyjny, wywołany nadmiernym używaniem sprzętu elektronicznego, szczególnie urządzeń z małym ekranem.  Co to oznacza w praktyce? Podczas patrzenia w dal mięsień rzęskowy jest rozluźniony, zaś w trakcie wpatrywania się w obiekt, będący blisko, mięsień ten jest napięty. Dłuższe patrzenie np. na/w ekran smartphone’a wywołuje skurcz akomodacyjny – oko nie jest w stanie dostosować się do patrzenia w dal. Przez pewien czas po oderwaniu wzroku od ekranu, oddalone przedmioty są słabo widoczne.

Niepokojące symptomy, które mogą świadczyć o tym, że dziecko ma problemy ze wzrokiem:
 • sporadyczne bóle głowy, zwłaszcza po czynnościach, które mocno angażują wzrok
 • niemożność skupienia uwagi (trudności w skoncentrowaniu się)
 • rozdrażnienie, pobudzenie, nerwowość
 • wycofanie - dziecko unika kontaktu z rówieśnikami
 • trzymanie np. książki, kolorowanki blisko oczu
 • przysuwanie się do ekranu telewizora, laptopa, komputera stacjonarnego
 • wodzenie palcem po słowach podczas czytania
 • podrażnienie, tarcie lub mrużenie oczu

 • Co możemy zrobić, aby zminimalizować rozwój wady wzroku (wady refrakcji)? Wystarczy dbać o higienę oczu, aby dalsze leczenie przebiegało bez zbędnych komplikacji. Mamy na to kilka sposobów:
  • --> w przypadku komputera i laptopa: ekrany powinny znajdować się w odległości wyprostowanej ręki,
  • --> urządzenia przenośne należy trzymać w bezpiecznej odległości 25-35 cm od oczu i nieco poniżej poziomu oczu,
  • ---> zaleca się ograniczenie korzystania z ulubionego tabletu, laptopa, smartphone’a, czy PC-ta do 1 - 2 h/dziennie (w przypadku małych dzieci czas ten powinien być jeszcze krótszy);


  Więcej cennych wskazówek znajdziecie we wpisach na naszym blogu.


  Fundacja w Centrum Warszawy

  Fundacja Zobaczyć Jutro powstała w grudniu 2013 r. z inicjatywy fundatora - śp. Marka Juliana Ferstera. Lekarz okulista, obywatel amerykański polskiego pochodzenia, przeznaczył na Fundację cały swój majątek. Mark Ferster podczas swojej wieloletniej praktyki lekarskiej dostrzegł, iż problemy z widzeniem hamują rozwój dziecka, a w perspektywie czasu rozwój całego kraju. Nasz Fundator wielokrotnie podkreślał, że każdemu dziecku, niezależnie od pochodzenia, czy wyznania, zostanie udzielona pomoc. Stąd nie bez powodu w naszym statucie jest wzmianka o tym, że oferujemy pomoc z zachowaniem zasad tolerancji. Mark Ferster zmarł w Warszawie, w dniu 1. stycznia 2014 r., ale misja, którą rozpoczął za życia jest kontynuowana. Program Fundacji powstał w odpowiedzi na ważną potrzebę społeczną: w Polsce nie ma powszechnego programu, który obejmuje obowiązkowym badaniem okulistycznym dzieci w wieku szkolnym. Niepokojący jest również brak podstawowej wiedzy wśród rodziców na temat problemów z narządem wzroku u dzieci. Z naszego doświadczenia wynika, że rodzice nie są świadomi skutków, które niesie ze sobą nieprawidłowość w jakimkolwiek etapie rozwoju procesu widzenia. Badania przesiewowe dzieci dowodzą, że około 50% z nich ma zaburzenia widzenia obuocznego (m.in. zaburzenia akomodacji, konwergencji, fuzji obrazów, stereoskopii) – pomimo prawidłowej ostrości wzroku i niewystąpienia wady refrakcji (wady wzroku; wyróżniamy: krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm, nadwzroczność, starowzroczność). Często u dzieci i młodzieży występują: niedowidzenie, zez. Tak niepokojący stan rzeczy zmotywował nas do stworzenia powszechnego programu przesiewowych badań. Przesiewowe badania są bezinwazyjne i przeprowadzane przy zastosowaniu aparatury optycznej i odpowiednich testów okulistycznych. Gdy zostanie stwierdzona nieprawidłowość w obrębie narządu wzroku, to sporządzamy pismo z wytycznymi dotyczącymi konieczności dalszych badań okulistycznych bądź diagnostyki i rehabilitacji ortoptycznej. Profilaktyka cech narządu wzroku u dzieci pomaga we wczesnym wykrywaniu wad wzroku, niedowidzenia oraz zeza.  W tym celu realizujemy program przesiewowych badań wzroku, przeprowadzanych na terenie szkół, przedszkoli, domów dziecka, ośrodków pomocy społecznej, jak i w miejscach publicznie dostępnych (tj. centra handlowe). Organizujemy także bezpłatne akcje wewnętrzne w Siedzibie Fundacji, np. z okazji dnia dziecka. Cieszą się one dużym zainteresowaniem, ponieważ oprócz darmowych badań i ćwiczeń ortoptycznych, zawsze na najmłodszych czekają dodatkowe niespodzianki! Regularna diagnostyka, monitorowanie stanu wzroku, po czym realizowanie indywidulanego planu rehabilitacji przy udziale lekarzy okulistów dziecięcych i dyplomowanych ortoptystów  może uchronić Twoje dziecko przed problemami dotyczącymi wzroku w przyszłości.

  GŁÓWNE CELE FUNDACJI ZOBACZYĆ JUTRO:
  • - sporządzenie i wdrożenie ogólnopolskiego programu przesiewowych badań wzroku u dzieci w wieku szkolnym;
  • - przeprowadzanie kompleksowych, specjalistycznych badań okulistycznych i ortoptycznych dzieci w wieku szkolnym
  • - postawienie profesjonalnej diagnozy okulistycznej, ortoptycznej (przez lekarza okulistę lub ortoptyka) wraz z odpowiednim opisem dostrzeżonych wad i zaburzeń w funkcjonowaniu narządu wzroku,
  • - prowadzenie rehabilitacji ortoptycznej, pleoptycznej oraz leczenia wzroku u dzieci, u których w wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono wady wzroku lub jakiekolwiek dysfunkcje,
  • - rozpowszechnianie pośród rodziców wiedzy z zakresu wad i dysfunkcji wzroku, sposobów ich wykrywania, możliwości prowadzenia ćwiczeń i rehabilitacji;
  • - opracowanie programu stypendialnego dla dzieci z rodzin najuboższych, co umożliwiłoby w bezpłatną diagnozę i rehabilitację oraz leczenie narządu wzroku.


  Realizujemy nasze cele, współpracując z profesjonalistami: lekarzami okulistami, dyplomowanymi ortoptystami, optometrystami, którzy mają wieloletnią praktykę w pracy z małym pacjentem oraz ogromną wiedzę teoretyczną i doświadczenie lekarskie. W przyszłości planujemy ubiegać się o finansowanie naszego programu ze środków Ministerstwa Zdrowia. Zależy nam na uzyskaniu honorowego patronatu Urzędów wybranych miast nad naszymi badaniami.