O fundatorze

mark

Nasza Fundacja powstała w grudniu 2013 r., a jej fundatorem jest Mark Julian Ferster, lekarz okulista, obywatel amerykański polskiego pochodzenia, który przekazał na rzecz Fundacji cały swój majątek.

Nasz fundator urodził się 28 maja 1922 roku w Warszawie w rodzinie polsko-szwajcarskiej, jako Mirosław Ferster. W Warszawie wychowywał się i rozpoczął studia. W czasie okupacji niemieckiej zaliczył 3 lata studiów podziemnej Akademii Medycznej. Brał udział w Powstaniu Warszawskim pełniąc służbę w powstańczym szpitalu i podejmując się najcięższych wyzwań m.in. zabiegów chirurgicznych. Po upadku Powstania przebywał w obozie koncentracyjnym Zeithain w Niemczech. Za swoją służbę w podziemiu został odznaczony przez Rząd Polski na Uchodźstwie w Londynie  Krzyżem Armii Krajowej i Medalem Wojska. Po zakończeniu II wojny światowej wyjechał do Francji gdzie w roku 1951 ukończył wydział medycyny na Sorbonie. We Francji pracował w szpitalu w Fontainebleau pod Paryżem, dla wojska amerykańskiego. Dzięki nawiązanym tam kontaktom w 1955 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie nostryfikował dyplom, odbył staż i roczne studia podyplomowe na Uniwersytecie w Nowym Jorku. W 1956 r. w Stanach Zjednoczonych uzyskał dyplom lekarza okulisty i podjął pracę zawodową, a w 1960 r. uzyskał obywatelstwo amerykańskie.

Mark Ferster odbywał praktykę lekarską m.in. we Francji,  Stanach Zjednoczonych i Monako. Pomimo faktu, iż większość swojego życia spędził za granicą, był człowiekiem silnie związanym z Polską. W 2001 r. powrócił do Polski chcąc ostatnie lata swojego życia spędzić w ojczyźnie.

Mark Ferster podjął decyzję o założeniu naszej Fundacji, chcąc przeznaczyć zgromadzony majątek na cele charytatywne, w tym głównie na rzecz chorych dzieci. Naczelny cel Fundacji został określony jako pomoc dzieciom z wadami wzroku, przede wszystkim w formie prowadzenia badań przesiewowych pozwalających podnieść poziom diagnostyki wad wzroku w Polsce i w ten sposób pomóc rozwiązać ważny problem społeczny. Mark Ferster dostrzegał bowiem, iż problemy z widzeniem hamują rozwój dziecka, a w dłuższej perspektywie rozwój całego kraju. Nasz Fundator wielokrotnie podkreślał także, co znalazło wyraz w naszym statucie, że wszelka pomoc oferowana przez Fundację musi być kierowana z zachowaniem zasad tolerancji, np. niezależnie od pochodzenia, czy wyznania.

Mark Ferster zmarł w Warszawie dnia 1 stycznia 2014 r., spoczywa w rodzinnym grobie na cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie.

Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć Marka Ferstera, na niektórych jest widoczna mama Maria Ferster.