Fundacja to nie tylko gabinet okulistyczny i ortoptyczny.

Fundacja to także otwarte serce i pomocna dłoń.

Realizujemy ważną misję społeczną – wdrażamy program badań przesiewowych, edukujemy i bijemy na alarm: każde dziecko w Polsce powinno być objęte profesjonalnym badaniem przesiewowym wzroku!

Co robimy:

BADANIE OKULISTYCZNE:

DIAGNOZA ORTOPTYCZNA:

REHABILITACJA ORTOPTYCZNA
I PLEOPTYCZNA:

PRZESIEWOWE BADANIA WZROKU:

Czy wiesz, że…

$

50% dzieci w wieku szkolnym cierpi z powodu zaburzeń widzenia;

$

w przypadku gdy nie ma żadnych niepokojących objawów - pierwsze badanie okulistyczne dziecka powinno się przeprowadzić pomiędzy 3 a 4 rokiem życia;

$

w przypadku gdy pojawił się zez - należy niezwłocznie udać się z dzieckiem do okulisty;

PRZEPROWADZILIŚMY:

bezpłatnych projektów przesiewowych badań wzroku

BADAŃ PRZESIEWOWYCH WZROKU U DZIECI

ćwiczeń ortoptycznych

diagnoz ortoptycznych

WESPRZYJ FUNDACJĘ

Prowadzoną przez Fundację działalność można wesprzeć dokonując darowizny na jeden z naszych rachunków:

w złotówkach (PLN), na rachunek w Alior Banku,

nr 80 2490 0005 0000 4530 4241 2668 

w dolarach amerykańskich (USD), na rachunek  w Alior Banku,

nr 94 2490 0005 0000 4600 4085 8626 lub

w Euro, na rachunek w Alior Banku:
nr 60 2490 0005 0000 4600 3641 6735

 

Każda złotówka przekazana Fundacji przyniesie korzyść potrzebującemu dziecku, a w dalszej perspektywie – całemu społeczeństwu. Dlatego będziemy wdzięczni za każdą formę wsparcia. Z naszej strony gwarantujemy, że każda wpłacona kwota zostanie rozliczona, a każdy z darczyńców, niezależnie od potwierdzenia wpłaty pozwalającej na odliczenie od podatku, otrzyma informację, w jaki sposób została wydana.

Obecnie większość środków wydatkowana jest na dwa sposoby:

  • zakup sprzętu do badań i rehabilitacji wzroku;
  • finansowanie programu stypendialnego obejmującego leczenie i rehabilitację dzieci z rodzin najuboższych.

Dziękujemy za Waszą pomoc i wsparcie w realizowaniu naszej misji !

Statystyki:

Problemy dzieci związane z narządem wzroku takie jak niedowidzenie czy zez są w naszym kraju powszechnym problemem społecznym i stanowią wysoki odsetek wśród dzieci i młodzieży.

Badania przesiewowe dzieci w wieku szkolnym dowodzą, że około 50% z nich cierpi z powodu zaburzeń widzenia (m .in. zaburzeń akomodacji, konwergencji, fuzji obrazów, stereoskopii), nierzadko mimo prawidłowej ostrości wzroku i braku wady refrakcji.

W związku z bijącymi na alarm statystykami, jak również brakiem podstawowej wiedzy na ww. temat, postanowiliśmy stworzyć program mający na celu podjęcie wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i leczenia zaburzeń w obrębie narządu wzroku dzieci.

  • Zaburzenia widzenia u dzieci w wieku szkolnym – ponad 50%

Partnerzy:

Kontakt telefoniczny:
+48 22 266 09 95

W celu umówienia wizyty prosimy o telefon w godzinach pracy biura:
od 14:00 do 20:00 (od poniedziałku do piątku).