Czym się zajmujemy

działalność
fundacji Obejmuje:

w

Konsultacje

Prowadzenie konsultacji okulistycznych oraz diagnoz i ćwiczeń ortoptycznych w naszych gabinetach: ortoptycznym i okulistycznym.

Wdrożenie

Kampanię na rzecz wdrożenia programu przesiewowych badań wzroku dzieci na terenie miasta Warszawy i okolic.

Badania przesiewowe wzroku prowadzimy przede wszystkim wśród dzieci kończących edukację przedszkolną oraz dzieci na pierwszym etapie edukacji szkolnej (klasy 1-4). Skupianie się na ww. grupach wiekowych wynika z faktu, iż widzenie i narząd wzroku najintensywniej rozwija się w pierwszych dziewięciu latach życia dziecka. Jeśli w tym czasie dojdzie do przeszkody w jego rozwoju, nie dokona się odpowiedniej diagnozy i nie wdroży odpowiedniego leczenia, zmiany utrwalą się i często mogą być nieodwracalne.

Dodatkowo, nieujawnione i niekorygowane stosunkowo wcześnie problemy ze wzrokiem mogą zaburzyć proces edukacji naszych dzieci. Dzieci mogą mieć obniżoną sprawność ruchową, mogą mylić wyrazy, przekręcać literki, mogą robić błędy w pisaniu czy być zniechęcone do nauki. W przypadku krótkowzroczności – mogą mieć problemy z prawidłowym przepisywaniem zadań z tablicy. Dzieci takie w szkole nieraz są odbierane jako niezdarne, nieporadne lub mało zdolne, co często bywa przyczyną słabych ocen i przyczynia się do ich niskiej samooceny. Warto wiedzieć, że objawy typowe dla dyslekcji czy zespołu nadpobudliwości ruchowej (ADHD) u dzieci mogą być wywołane złym widzeniem.

blank
blank

Najbardziej skutecznym działaniem w zapobieganiu powstawania i rozwoju wad i zaburzeń wzroku jest prowadzenie rzetelnych badań przesiewowych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia i/lub rehabilitacji w profesjonalnych placówkach medycznych.

Konsultacje okulistyczne, diagnozy ortoptyczne oraz ćwiczenia ortoptyczne przeprowadzamy w naszej siedzibie w Warszawie. Dysponujemy nowoczesnym lokalem, w którym znajduje się m.in. kompleksowo wyposażony gabinet okulistyczny i gabinet ortoptyczny. Współpracujemy z lekarzami okulistami, którzy specjalizują się w pracy z dziećmi i mają w tym zakresie duże doświadczenie. Z kolei nasze ortoptystki mogą się poszczycić dskutecznością w stawianiu prawidłowym diagnoz, a prowadzone przez nie ćwiczenia ortoptyczne najczęściej kończą się  znaczną poprawą widzenia u naszych pacjentów.

Poznaj Nasz Zespół:

AGNIESZKA CZESZYK

AGNIESZKA CZESZYK

Lekarz Medycyny

Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie. Staż podyplomowy odbyła w Wielkiej Brytanii. Staż specjalizacyjny z okulistyki ukończyła w II Klinice Okulistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 2014 r. uzyskała tytuł specjalisty European Board of Ophtalmology (FEBO). Obecnie pracuje m.in. jako starszy asystent w Klinice Okulistyki Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Autorka licznych publikacji w czasopismach medycznych. Członek European Society od Cataract and Refractive Surgery i World Society of Pediatric Ophtalmology and Strabismus.

Marta Wyszyńska

Marta Wyszyńska

Lekarz Medycyny

Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Staż specjalizacyjny odbyła na Oddziale Okulistycznym Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie w latach 2008-2014. W 2014 r uzyskała tytuł specjalisty okulistyki. Obecnie jest specjalistą okulistyki, starszym asystentem Kliniki Okulistyki Centrum Zdrowia Dziecka.

Ma duże doświadczenie w pracy z dziećmi. W szczególności zajmuje się leczeniem i diagnostyką: zeza, amblyopii, chorób siatkówki, zapalenia błony naczyniowej, zaćmy, jaskry.

EWA MŁODAWSKA

EWA MŁODAWSKA

Dyplomowany Ortoptysta

Dyplomowany ortoptysta, pedagog specjalny z wieloletnim doświadczeniem w terapii dzieci. Praktykę zawodową zdobywała m.in. w Szpitalu Dziecięcym przy ul. Niekłańskiej w Warszawie oraz w gabinetach leczenia zeza i niedowidzenia. Ewa przeprowadza badania przesiewowe, diagnozy oraz rehabilitację widzenia dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu narządu wzroku. Prywatnie mama trojki dzieci.

ANITA GUTKOWSKA

ANITA GUTKOWSKA

Dyplomowany Ortoptysta

Dyplomowany ortoptysta, refrakcjonista. Praktykę zawodową zdobywała m.in. w Szpitalu Dziecięcym przy ul. Niekłańskiej w Warszawie oraz w gabinetach leczenia zeza i niedowidzenia.  Ma ponad 20 letnie doświadczenie w branży optycznej, gdzie przeprowadzała m.in. pomiar ostrości wzroku. Anita ma również wieloletnie doświadczenie jako ortoptysta w pracy z dziećmi.  W naszym gabinecie przeprowadza diagnozy ortoptyczne  oraz z sukcesem prowadzi ćwiczenia ortoptyczne i pleoptyczne.

ADAM MORAWSKI

ADAM MORAWSKI

Prezes Zarządu

radca prawny, szef Kancelarii Morawski & Wspólnicy (www.morawski.eu). Doradzał Fundatorowi, Markowi Fersterowi, w różnych sprawach majątkowych i osobistych, w tym przy opracowywaniu celów i założeń Fundacji. Jest odpowiedzialny za
utrzymywanie relacji ze sponsorami, mediami oraz partnerami Fundacji. Kieruje także działalnością inwestycyjną Fundacji, zapewniającą finansowanie jej działalności.

BOŻENA MORAWSKA

BOŻENA MORAWSKA

Wiceprezes Zarządu

radca prawny i wspólnik w Kancelarii Morawski & Wspólnicy. Odpowiada za całościowe zarządzanie sprawami
organizacyjnymi i prawnymi Fundacji. Opracowuje i koordynuje projekty prowadzone przez Fundację, nadzoruje
zakupy sprzętu medycznego, negocjuje i przygotowuje umowy z partnerami Fundacji.

RENATA ŻÓŁKOWSKA

RENATA ŻÓŁKOWSKA

Office Manager

Nasz office manager. Renata odpowiada za kompleksową bieżącą obsługę recepcji Fundacji, prowadzi zapisy pacjentów i pomaga naszym okulistom w prowadzeniu badań okulistycznych.  

JOANNA DEREHAJŁO

JOANNA DEREHAJŁO

Content Manager / Zarządza

Content Manager / Zarządza m.in. fanpagem Fundacja Zobaczyć Jutro, grupą na Facebooku oraz profilem na Instagramie. Joanna tworzy treści na naszą stronę internetową, odpowiada za marketing społecznościowy (social media marketing).

Historia Fundacji

Nasza Fundacja powstała w grudniu 2013 r., a jej fundatorem jest Mark Julian Ferster, lekarz okulista, obywatel amerykański polskiego pochodzenia, który przekazał na rzecz Fundacji cały swój majątek.

Nasz fundator urodził się 28 maja 1922 roku w Warszawie w rodzinie polsko-szwajcarskiej, jako Mirosław Ferster. W Warszawie wychowywał się i rozpoczął studia. W czasie okupacji niemieckiej zaliczył 3 lata studiów podziemnej Akademii Medycznej. Brał udział w Powstaniu Warszawskim pełniąc służbę w powstańczym szpitalu i podejmując się najcięższych wyzwań m.in. zabiegów chirurgicznych.

Po upadku Powstania przebywał w obozie koncentracyjnym Zeithain w Niemczech. Za swoją służbę w podziemiu został odznaczony przez Rząd Polski na Uchodźstwie w Londynie Krzyżem Armii Krajowej i Medalem Wojska. 

blank
blank
blank
blank

Po zakończeniu II wojny światowej wyjechał do Francji gdzie w roku 1951 ukończył wydział medycyny na Sorbonie. We Francji pracował w szpitalu w Fontainebleau pod Paryżem, dla wojska amerykańskiego. Dzięki nawiązanym tam kontaktom w 1955 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie nostryfikował dyplom, odbył staż i roczne studia podyplomowe na Uniwersytecie w Nowym Jorku. W 1956 r. w Stanach Zjednoczonych uzyskał dyplom lekarza okulisty i podjął pracę zawodową, a w 1960 r. uzyskał obywatelstwo amerykańskie.

Mark Ferster odbywał praktykę lekarską m.in. we Francji, Stanach Zjednoczonych i Monako. Pomimo faktu, iż większość swojego życia spędził za granicą, był człowiekiem silnie związanym z Polską. W 2001 r. powrócił do Polski chcąc ostatnie lata swojego życia spędzić w ojczyźnie.

blank

Mark Ferster podjął decyzję o założeniu naszej Fundacji, chcąc przeznaczyć zgromadzony majątek na cele charytatywne, w tym głównie na rzecz chorych dzieci. Naczelny cel Fundacji został określony jako pomoc dzieciom z wadami wzroku, przede wszystkim w formie prowadzenia badań przesiewowych pozwalających podnieść poziom diagnostyki wad wzroku w Polsce i w ten sposób 

 pomóc rozwiązać ważny problem społeczny. Mark Ferster dostrzegał bowiem, iż problemy z widzeniem hamują rozwój dziecka, a w dłuższej perspektywie rozwój całego kraju. Nasz Fundator wielokrotnie podkreślał także, co znalazło wyraz w naszym statucie, że wszelka pomoc oferowana przez Fundację musi być kierowana z zachowaniem zasad tolerancji, np. niezależnie od pochodzenia, czy wyznania.

Mark Ferster zmarł w Warszawie dnia 1 stycznia 2014 r., spoczywa w rodzinnym grobie na cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie.