Czym się zajmujemy

działalność
fundacji Obejmuje:

w

Konsultacje

Prowadzenie konsultacji okulistycznych oraz diagnoz i ćwiczeń ortoptycznych w naszych gabinetach: ortoptycznym i okulistycznym.

Wdrożenie

Kampanię na rzecz wdrożenia programu przesiewowych badań wzroku dzieci na terenie miasta Warszawy i okolic.

Badania przesiewowe wzroku prowadzimy przede wszystkim wśród dzieci kończących edukację przedszkolną oraz dzieci na pierwszym etapie edukacji szkolnej (klasy 1-4). Skupianie się na ww. grupach wiekowych wynika z faktu, iż widzenie i narząd wzroku najintensywniej rozwija się w pierwszych dziewięciu latach życia dziecka. Jeśli w tym czasie dojdzie do przeszkody w jego rozwoju, nie dokona się odpowiedniej diagnozy i nie wdroży odpowiedniego leczenia, zmiany utrwalą się i często mogą być nieodwracalne.

Dodatkowo, nieujawnione i niekorygowane stosunkowo wcześnie problemy ze wzrokiem mogą zaburzyć proces edukacji naszych dzieci. Dzieci mogą mieć obniżoną sprawność ruchową, mogą mylić wyrazy, przekręcać literki, mogą robić błędy w pisaniu czy być zniechęcone do nauki. W przypadku krótkowzroczności – mogą mieć problemy z prawidłowym przepisywaniem zadań z tablicy. Dzieci takie w szkole nieraz są odbierane jako niezdarne, nieporadne lub mało zdolne, co często bywa przyczyną słabych ocen i przyczynia się do ich niskiej samooceny. Warto wiedzieć, że objawy typowe dla dyslekcji czy zespołu nadpobudliwości ruchowej (ADHD) u dzieci mogą być wywołane złym widzeniem.

Najbardziej skutecznym działaniem w zapobieganiu powstawania i rozwoju wad i zaburzeń wzroku jest prowadzenie rzetelnych badań przesiewowych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia i/lub rehabilitacji w profesjonalnych placówkach medycznych.

Konsultacje okulistyczne, diagnozy ortoptyczne oraz ćwiczenia ortoptyczne przeprowadzamy w naszej siedzibie w Warszawie. Dysponujemy nowoczesnym lokalem, w którym znajduje się m.in. kompleksowo wyposażony gabinet okulistyczny i gabinet ortoptyczny. Współpracujemy z lekarzami okulistami, którzy specjalizują się w pracy z dziećmi i mają w tym zakresie duże doświadczenie. Z kolei nasze ortoptystki mogą się poszczycić dskutecznością w stawianiu prawidłowym diagnoz, a prowadzone przez nie ćwiczenia ortoptyczne najczęściej kończą się  znaczną poprawą widzenia u naszych pacjentów.

Poznaj Nasz Zespół:

AGNIESZKA CZESZYK

AGNIESZKA CZESZYK

Lekarz Medycyny

Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie. Staż podyplomowy odbyła w Wielkiej Brytanii. Staż specjalizacyjny z okulistyki ukończyła w II Klinice Okulistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 2014 r. uzyskała tytuł specjalisty European Board of Ophtalmology (FEBO). Obecnie pracuje m.in. jako starszy asystent w Klinice Okulistyki Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Autorka licznych publikacji w czasopismach medycznych. Członek European Society od Cataract and Refractive Surgery i World Society of Pediatric Ophtalmology and Strabismus.

MARTA WYSZYŃSKA

MARTA WYSZYŃSKA

Lekarz Medycyny

Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Staż specjalizacyjny odbyła na Oddziale Okulistycznym Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie w latach 2008-2014. W 2014 r uzyskała tytuł specjalisty okulistyki. Obecnie jest specjalistą okulistyki, starszym asystentem Kliniki Okulistyki Centrum Zdrowia Dziecka.

Ma duże doświadczenie w pracy z dziećmi. W szczególności zajmuje się leczeniem i diagnostyką: zeza, amblyopii, chorób siatkówki, zapalenia błony naczyniowej, zaćmy, jaskry.

JOANNA JĘDRZEJCZAK MŁODZIEJEWSKA

JOANNA JĘDRZEJCZAK MŁODZIEJEWSKA

Lekarz Medycyny

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Staż specjalizacyjny z okulistyki odbywała w Klinice Okulistyki II Wydziału Lekarskiego WUM.

Obecnie pracuje w centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie na stanowisku zastępcy kierownika Kliniki Okulistyki.

Wolny czas spędza z rodziną i przyjaciółmi, lubi podróże małe i duże.

ANITA GUTKOWSKA

ANITA GUTKOWSKA

Dyplomowany Ortoptysta

Anita związana jest z Fundacją od początku jej powstania. Od lat związana jest z branżą optyczną, w której zarządza salonami i wykonuje pomiary ostrości wzroku. W ramach Fundacji z powodzeniem prowadzi terapię wzroku u dzieci. Praktykę zawodową zdobywała m.in. w Szpitalu Dziecięcym przy ul. Niekłańskiej Warszawie oraz w gabinetach leczenia zeza i niedowidzenia. Anita ma holistyczne podejście do zdrowia. Preferuje aktywny tryb życia, medytuje, ćwiczy pilates, jeździ na rowerze i dużo podróżuje.

EWA MŁODAWSKA

EWA MŁODAWSKA

Dyplomowany Ortoptysta

Pedagog specjalny z wieloletnim doświadczeniem w terapii dzieci. Praktykę zawodową zdobywała m.in. w Szpitalu Dziecięcym przy ul. Niekłańskiej w Warszawie oraz w gabinetach leczenia zeza i niedowidzenia. Ewa przeprowadza badania przesiewowe, diagnozy oraz rehabilitację widzenia dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu narządu wzroku. Prywatnie mama trojki dzieci.

ANGELIKA WILGA

ANGELIKA WILGA

Dyplomowany Ortoptysta

Angelika praktykę zdobyła w szpitalu przy ul. Niekłańskiej w Warszawie. Z powodzeniem prowadzi terapie wzroku naszych pacjentów.

ADAM MORAWSKI

ADAM MORAWSKI

Prezes Zarządu

Radca prawny, szef Kancelarii Morawski & Wspólnicy (www.morawski.eu). Doradzał Fundatorowi, Markowi Fersterowi, w różnych sprawach majątkowych i osobistych, w tym przy opracowywaniu celów i założeń Fundacji. Jest odpowiedzialny za
utrzymywanie relacji ze sponsorami, mediami oraz partnerami Fundacji. Kieruje także działalnością inwestycyjną Fundacji, zapewniającą finansowanie jej działalności.

BOŻENA MORAWSKA

BOŻENA MORAWSKA

Wiceprezes Zarządu

Radca prawny i wspólnik w Kancelarii Morawski & Wspólnicy. Odpowiada za całościowe zarządzanie sprawami
organizacyjnymi i prawnymi Fundacji. Opracowuje i koordynuje projekty prowadzone przez Fundację, nadzoruje
zakupy sprzętu medycznego, negocjuje i przygotowuje umowy z partnerami Fundacji.

RENATA ŻÓŁKOWSKA

RENATA ŻÓŁKOWSKA

Office Manager

Renata odpowiada za kompleksową bieżącą obsługę recepcji Fundacji, prowadzi zapisy pacjentów i pomaga naszym okulistom w prowadzeniu badań okulistycznych.

JUSTYNA SZATAN

JUSTYNA SZATAN

Social Media Manager

Justyna administruje stronę internetową oraz prowadzi media społecznościowe Fundacji.

Historia Fundacji

Nasza Fundacja powstała w grudniu 2013 r., a jej fundatorem jest Mark Julian Ferster, lekarz okulista, obywatel amerykański polskiego pochodzenia, który przekazał na rzecz Fundacji cały swój majątek.

Nasz fundator urodził się 28 maja 1922 roku w Warszawie w rodzinie polsko-szwajcarskiej, jako Mirosław Ferster. W Warszawie wychowywał się i rozpoczął studia. W czasie okupacji niemieckiej zaliczył 3 lata studiów podziemnej Akademii Medycznej. Brał udział w Powstaniu Warszawskim pełniąc służbę w powstańczym szpitalu i podejmując się najcięższych wyzwań m.in. zabiegów chirurgicznych.

Po upadku Powstania przebywał w obozie koncentracyjnym Zeithain w Niemczech. Za swoją służbę w podziemiu został odznaczony przez Rząd Polski na Uchodźstwie w Londynie Krzyżem Armii Krajowej i Medalem Wojska. 

blank
blank
blank
blank

Po zakończeniu II wojny światowej wyjechał do Francji gdzie w roku 1951 ukończył wydział medycyny na Sorbonie. We Francji pracował w szpitalu w Fontainebleau pod Paryżem, dla wojska amerykańskiego. Dzięki nawiązanym tam kontaktom w 1955 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie nostryfikował dyplom, odbył staż i roczne studia podyplomowe na Uniwersytecie w Nowym Jorku. W 1956 r. w Stanach Zjednoczonych uzyskał dyplom lekarza okulisty i podjął pracę zawodową, a w 1960 r. uzyskał obywatelstwo amerykańskie.

Mark Ferster odbywał praktykę lekarską m.in. we Francji, Stanach Zjednoczonych i Monako. Pomimo faktu, iż większość swojego życia spędził za granicą, był człowiekiem silnie związanym z Polską. W 2001 r. powrócił do Polski chcąc ostatnie lata swojego życia spędzić w ojczyźnie.

blank

Mark Ferster podjął decyzję o założeniu naszej Fundacji, chcąc przeznaczyć zgromadzony majątek na cele charytatywne, w tym głównie na rzecz chorych dzieci. Naczelny cel Fundacji został określony jako pomoc dzieciom z wadami wzroku, przede wszystkim w formie prowadzenia badań przesiewowych pozwalających podnieść poziom diagnostyki wad wzroku w Polsce i w ten sposób 

 pomóc rozwiązać ważny problem społeczny. Mark Ferster dostrzegał bowiem, iż problemy z widzeniem hamują rozwój dziecka, a w dłuższej perspektywie rozwój całego kraju. Nasz Fundator wielokrotnie podkreślał także, co znalazło wyraz w naszym statucie, że wszelka pomoc oferowana przez Fundację musi być kierowana z zachowaniem zasad tolerancji, np. niezależnie od pochodzenia, czy wyznania.

Mark Ferster zmarł w Warszawie dnia 1 stycznia 2014 r., spoczywa w rodzinnym grobie na cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie.