Badania i Gabinety

Diagnoza
ortoptyczna

Diagnoza ortoptyczna jest dokonywana w naszym gabinecie przez dyplomowanego ortoptystę podczas jednego spotkania. Jest to kompleksowa ocena parametrów wzrokowych dziecka.

PODCZAS BADANIA ORTOPTYSTA DIAGNOZUJE NASTĘPUJĄCE PARAMETRY WZROKOWE:

Z

ostrość wzroku do dali i do bliży

Z

ruchomość gałek ocznych

Z

występowanie zeza ukrytego i jawnego

Z

widzenie przestrzenne

Z

akomodację i ruchy sakadowe

Z

zakres konwergencji

Z

różnicowanie kolorów

Z

stopień rozwoju widzenia obuocznego

Z

punkt bliży konwergencji (PBK)

Z

kąt zeza za pomocą synoptoforu

Wynik przeprowadzonej diagnozy ortoptysta przekazuje opiekunowi prawnemu dziecka na piśmie, w formie papierowej. Dodatkowo, podczas spotkania ortoptysta omawia wynik przeprowadzonej diagnozy i – jeśli jest taka konieczność – wskazuje ewentualne dalsze działania, takie jak: zalecenie przeprowadzenia ćwiczeń ortoptycznych lub odbycia wizyty okulistycznej u lekarza okulisty w Warszawie.

WSKAZANIA DO DIAGNOZY ORTOPTYCZNEJ:

Przeprowadzenie diagnozy ortoptycznej jest skierowane do dzieci, w stosunku do których psycholog/logopeda wydał opinię co do celowości przeprowadzenia diagnozy ortoptycznej w związku z trudnościami danego dziecka.

Ponadto diagnozę ortoptyczną należy wykonać dzieciom, które:

=

mają obniżoną ostrość wzroku, zwłaszcza gdy występuje ona tylko w jednym oku (niedowidzenie),

=

mają problemy z częstym mrużeniem oczu, łzawieniem, tarciem oczu,

=

mają chorobę zezową,

=

mają trudności w czytaniu i pisaniu w bliskiej odległości, przestawiają literki, czy przeskakują powyżej lub poniżej czytanego tekstu,

=

są przed lub po operacji zeza,

=

mają obniżoną koordynację wzrokowo-ruchową.

Łączny czas badania wynosi ok. 30 minut.

CENNIK:

W ramach realizacji programu Fundacji,
koszt pełnego badania jest ograniczony do

200 zł

Zapisy:

+48 22 266 09 95

+48 692 018 140


W celu umówienia wizyty prosimy o telefon w godzinach pracy biura:
Poniedziałek – czwartek: 13:00 – 19:00
Piątek: 9:00 – 15:00,
lub o przesłanie nam maila na adres:

oddzwonimy z propozycją terminu.

Zapraszamy!