Badania i Gabinety

przesiewowe

badaniA wzroku 

W celu wczesnego wykrywania wad i dysfunkcji wzroku, oceny cech narządu wzroku oraz profilaktyki trudności przedszkolnych i szkolnych naszych dzieci, od samego początku naszej działalności realizujemy program przesiewowych badań wzroku u dzieci.

 

Przesiewowe badania wzroku przeprowadzamy na terenie szkół, przedszkoli, domów dziecka, czy ośrodków pomocy społecznej, jak również w miejscach publicznie dostępnych, takich jak centra handlowe. Przeprowadzane przez nas przesiewowe badania wzroku nie mają charakteru inwazyjnego; są prowadzone przy użyciu aparatury optycznej i odpowiednich testów okulistycznych.

PRZEPROWADZONE PRZEZ NAS PRZESIEWOWE BADANIE WZROKU OBEJMUJE M.IN.:

N

badanie ostrości wzroku do dali i do bliży,

N

badanie ruchomości mięśni gałek ocznych,

N

badanie konwergencji,

N

badanie widzenia stereoskopowego (przestrzennego),

N

test widzenia barw,

N

badanie zeza ukrytego i jawnego (cover test do dali i do bliży).

Po badaniu

Po zakończonym badaniu opiekun prawny badanego otrzyma od nas pisemną informację o wyniku badania; w przypadku stwierdzonych w obrębie narządu wzroku nieprawidłowości – pisemne wytyczne dotyczące konieczności dalszej diagnostyki okulistycznej bądź konieczności diagnostyki i rehabilitacji ortoptycznej.

Finansowanie

Przez pierwsze 5 lat naszej działalności badania przesiewowe wzroku były finansowane w całości z naszych środków. Jednakże obecnie, z uwagi na ograniczenia finansowe i brak wsparcia sponsorów oraz organizacji publicznych, nie jesteśmy w stanie prowadzić na szeroką skalę akcji przesiewowych badań wzroku całkowicie bezpłatnie. Zaznaczamy, iż jesteśmy organizacją non profit, co oznacza, że nasza działalność nie jest prowadzona w celach zarobkowych. Koszty naszych badań są kalkulowane tak, aby dana instytucja, np. szkoła lub przedszkole, czy też dana gmina, pokryła jedynie koszty pracy naszego personelu. Natomiast wszystkie materiały i sprzęt oraz ich dostawę, organizację naszego stoiska i zorganizowanie personelu pokrywa Fundacja.

 

Zapraszamy do współpracy samorządy, rady rodziców i inne instytucje w celu wsparcia finansowego naszych badań przesiewowych na terenie poszczególnych placówek.

CENNIK:

W zależności od wielkości badanej grupy,
koszt badania przesiewowego jednego dziecka szacujemy na około

30 – 40 zł

KONTAKT:

+48 22 266 09 95

+48 692 018 140

W celu umówienia wizyty prosimy o telefon w godzinach pracy biura:
Poniedziałek – czwartek: 13:00 – 19:00
Piątek: 9:00 – 15:00,
lub o przesłanie nam maila na adres:

oddzwonimy i przedstawimy szczegóły.

Zapraszamy!