Kontakt

Fundacja Zobaczyć Jutro

Al. Jana Pawła II 80/130
Babka Tower 21. piętro, klatka G
00-175  Warszawa
tel.  22 266 09 95
fax: 22 250 11 26
e-mail: biuro@zobaczycjutro.org
W celu umówienia wizyty prosimy o telefon w godzinach pracy biura od 14:00 do 20:00 (od poniedziałku do piątku).