Przesiewowe badania wzroku

shutterstock_138145082

W celu wczesnego wykrywania wad wzroku, oceny cech narządu wzroku oraz profilaktyki trudności przedszkolnych i szkolnych naszych dzieci realizujemy program przesiewowych badań wzroku u dzieci. Przesiewowe badania wzroku będą przeprowadzane na terenie szkół, przedszkoli, domów dziecka czy ośrodków pomocy społecznej, jak również w miejscach publiczno dostępnych takich jak centra handlowe. Pierwszym miastem, na terenie którego rozpoczynamy prowadzenie ww. badań przesiewowych, będzie Kraków. Przeprowadzone przesiewowe badania nie są inwazyjne i są przeprowadzane przy użyciu aparatury optycznej i odpowiednich testów okulistycznych.

Przeprowadzane przez nas przesiewowe badanie wzroku obejmuje m.in. a) ocenę ostrości wzroku do dali i do bliży; b) badanie zeza ukrytego i jawnego c) test różnicowania kolorów; d) badanie widzenia obuocznego; e) pomiar kąta zeza synoptoforem.

Po zakończonym badaniu opiekun prawny badanego otrzyma od nas pisemną informację o wyniku badania; w przypadku stwierdzonych w obrębie narządu wzroku nieprawidłowości – pisemne wytyczne dotyczące konieczności dalszej diagnostyki okulistycznej bądź konieczności diagnostyki i rehabilitacji ortoptycznej.