Już w sobotę i niedzielę 13-14 września w Centrum Handlowym „Krokus” w Krakowie badamy nasze dzieci !!! Jesteśmy w Centrum „Krokus” w godzinach pomiędzy 10:00 i 17:00.Poniżej szczegóły naszej akcji: Na badanie zapraszamy dzieci wraz z rodzicem/opiekunem prawnym. U wszystkich dzieci, u których rodzic/opiekun prawny wyrazi na to zgodę, zostanie wykonane bezpłatne przesiewowe badanie wzroku. W ramach badania przesiewowego wzroku zbadamy dzieciom m.in.:

  • – ostrość wzroku do dali i bliży
  • – widzenie obuoczne (za pomocą synoptofora),
  • – widzenie przestrzenne (test TNO, Motyl)
  • – poczucie widzenia barw (test Matsubary).

Badanie przesiewowe jest badaniem bezbolesnym, bezpiecznym i nieinwazyjnym. Przed wykonaniem badania rodzic/opiekun prawny poproszony zostanie o podpisanie formularza zgody na wykonanie badania przesiewowego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w oświadczeniu. Każdy pacjent otrzyma od nas pisemną informację o wykonanym badaniu ze wskazaniem jego wyników. Rodzicom dzieci, u których w trakcie badania zostaną wykryte jakiekolwiek zaburzenia wzroku zostaną przekazane szczegółowe informacje dotyczące dalszego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego.Rodziców z dziećmi, u których stwierdzono nieprawidłowy wynik co najmniej jednego z testów przesiewowych wzroku zapraszamy na dalszą diagnostykę do naszej placówki w Krakowie przy ulicy Grzegórzeckiej 14, tel. 12 423 12 42, 516 902 673 (zapisy telefoniczne od dnia 15 września w godz. 11:00-17:00). Po przeprowadzonym badaniu przesiewowym w CH „Krokus” będzie też możliwość zapisania dziecka na miejscu na kompleksowe bezpłatne badanie okulistyczne w Fundacji przez lekarza okulistę (w ramach posiadanych wolnych miejsc). Na miejscu w placówce Fundacji lekarz okulista bezpłatnie przeprowadzi kompleksowe badanie wzroku dziecka wraz z wpuszczeniem kropli rozszerzających źrenicę. Zastosowanie kropli jest konieczne w celu pewniejszej diagnozy, czy dziecko będzie wymagało korekcji okularowej, czy też ewentualne zaburzenia mieszczą się w granicach przewidzianych dla jego wieku. W przypadku stwierdzenia dysfunkcji wzroku, takich jak np. niedomoga konwergencji, dziecko zostanie skierowane na odpowiednią rehabilitację ortoptyczną prowadzoną przez naszą Fundację.Tych z Państwa, którzy są gotowi wesprzeć Fundację w jej misji, zachęcamy do dokonywania wpłat na jeden z naszych rachunków, które znajdą Państwo tutaj. Każda złotówka przekazana Fundacji przyniesie korzyść dzieciom z rodzin, które nie mogą sobie pozwolić na odpłatne leczenie. Fundacja jest finansowana wyłącznie z prywatnych środków, dlatego liczymy na przedłużenie jej działalności dzięki Państwa wsparciu! ZAPRASZAMY !!! 13-14 WRZEŚNIA AKCJA BEZPŁATNYCH BADAŃ WZROKU W KRAKOWIE Nasza pierwsza akcja już we wrześniu w Krakowie! W dniach 13-14 września w godzinach od 10:00 do 17:00 przeprowadzamy naszą pierwszą akcję bezpłatnych przesiewowych badań wzroku dzieci na terenie Centrum Handlowego „Krokus” w Krakowie. W tych dniach zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci w wieku od 5 do 10 lat wraz z opiekunem w celu przeprowadzenia bezpłatnego badania wzroku. Po zakończonym badaniu każdy pacjent otrzyma od nas pisemną informację o wykonanym badaniu, natomiast w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości – pisemne wytyczne dotyczące konieczności dalszej diagnostyki okulistycznej finansowanej przez Fundację lub konieczności diagnostyki i rehabilitacji ortoptycznej. W DNIACH 13-14 WRZEŚNIA ZAPRASZAMY DO CENTRUM HANDLOWEGO KROKUS!