Eyesight development in children

Dear parent, your role in your child’s eyesight development is huge! You can provide regular stimuli that will support the development of visual perception and help their sight to develop correctly. Up until the twelfth month of life, significant changes occur in the...

Rozwój wzroku u dziecka.

Rodzicu, Twoja rola w dojrzewaniu narządu wzroku dziecka jest ogromna! Dostarczając systematycznie bodźców, stymulujących rozwój percepcji wzrokowej, sprawisz, że jego wzrok będzie rozwijał się prawidłowo. Do 12. miesiąca zachodzą znaczne zmiany rozwojowe w korze...

MAJ 2018

8. MAJAZachęcamy do odwiedzania naszego kanału na YouTube! Z ostatniego materiału dowiecie się na czym polega jedno z ćwiczeń, które może być wykonywane w trakcie terapii ortoptycznej: ĆWICZENIE RUCHÓW SAKKADOWYCH OCZU. W filmie wystąpiły: Ortoptystka – Ewa...