What’s involved in a test for nearsightedness and farsightedness?

Every test is associated with the child’s emotions – so how should we prepare so that everything goes smoothly? It’s advisable to bring all previous results from any ophthalmologic and health examinations, previous prescriptions for glasses and any information from...

Na czym polega badanie ostrości wzroku do bliży i do dali?

Każde badanie wiąże się z emocjami u dziecka, więc jak należy przygotować się do badania, żeby  wszystko przebiegło sprawnie? Warto zabrać ze sobą wszystkie dotychczasowe wyniki  badań okulistycznych i zdrowotnych, poprzednie recepty okularowe, karty informacyjne  z...

Mini-Guide: How to support the Sight for Tomorrow Foundation?

guide, donation, foundation, eyesight, support, children Dear all, we are a non-profit organisation and any form of support from your side is invaluable for us! We’ve been active for three years creating a better future for your children, helping them to see more. Our...

Mini-przewodnik: Jak możecie wspierać Fundację Zobaczyć Jutro?

  Kochani, jesteśmy organizacją non-profit, więc wszelkie formy wsparcia z Waszej strony są dla nas bezcenne! Istniejemy dla Was od 3 lat, żeby kreować lepszą przyszłość dzieci – aby mogły zobaczyć więcej. Nasze motto brzmi: Z nami zobaczysz więcej, zależy...