dziecko-oko-wzrok-badanie-wzroku-okulistyczne-ortoptyczne-zdrowieKażde badanie wiąże się z emocjami u dziecka, więc jak należy przygotować się do badania, żeby  wszystko przebiegło sprawnie? Warto zabrać ze sobą wszystkie dotychczasowe wyniki  badań okulistycznych i zdrowotnych, poprzednie recepty okularowe, karty informacyjne  z  pobytów w szpitalu itp.. Nastawienie Małego Pacjenta i  Rodzica też jest bardzo ważne! Badanie jest nieinwazyjne, więc Kochani wymagamy tylko skupienia i uśmiechu  na ustach. Najlepiej, aby pacjent był wypoczęty.

Podczas przesiewowych badań  wzroku wykonujemy m.in.: badanie zeza ukrytego i    jawnego, test różnicowania kolorów, badanie widzenia  obuocznego, pomiar kąta zeza  synoptoforem

  oraz BADANIE OSTROŚCI WZROKU DO DALI I DO BLIŻY. Co to oznacza w praktyce?

 

 

#1 BADANIE OSTROŚCI WZROKU DO DALI

 

„Dal” oznacza tutaj odległość 5 metrów, ale w przypadku dzieci jest to odległość 3 – 4 metrów. Celem badania jest ocena zdolności rozdzielczej siatkówki, czyli postrzegania dwóch obiektów położonych blisko siebie jako obiektów oddzielnych. Przy tym badaniu wykorzystuje się tzw. tablice optotypów (tablice Snellena). Optotypy rozmieszczone są w rzędach, a ich wielkość zmniejsza się w każdym kolejnym rzędzie.

Według definicji (ze „Słownika Wyrazów Obcych” Wyd. Europa), OPTOTYP (gr. optós ‘widziany’ od horán ‘widzieć’ + týpos ‘kształt, obraz’) to tablica z ciągami znaków o różnej wielkości, służąca do badania ostrości wzroku. Zazwyczaj jednak OPTOTYP to po prostu pojedynczy znak, obiekt tj. litera, cyfra lub specjalny obrazek, czarny na białym tle.

Tablice Snellena zostały opracowane w 1862 roku przez holenderskiego okulistę Hermanna Snellena. Tradycyjna tablica Snellena ma jedenaście rzędów optotypów, w których znajdują się litery o malejącej wielkości w kierunku od góry do dołu.

wall-tablica-snellena-dla-dzieci-dzieci-kids-snellen

Rys. 2. Tablica Snellena z obrazkami dla dzieci (Źródło: Wikipedia)

optotyp-optotypy-litery-badanie-ostrosci-wzroku-do-dali-dioptrii-dioptrie-eye-sight

Rys. 1. Tablica Snellena (źródło: National Institutes of Health)

Przy każdym szeregu znaków jednakowej wielkości widnieje zapisana odległość w metrach (D), z jakiej zdrowe oko powinno widzieć cały znak. Siłę ostrości wzroku wyraża się stosunkiem odległości, w jakiej badany znajduje się od tablicy (D), do odległości, z jakiej zdrowe oko widzi ten znak i wynik zapisuje się w postaci ułamka. Inaczej mówiąc:


W liczniku 
wpisuje się odległość, z jakiej badany odczytuje optotypy (D). W mianowniku wpisuje się wartość widniejącą przy ostatnim prawidłowo rozpoznanym przez pacjenta szeregu optotypów (tj. odległość, z jakiej badany powinien je rozpoznać, jeśli ma pełną ostrość wzroku)!

Np. Pacjent, który odczyta z odległości 5 m najniższy rząd oznaczony D-5, ma pełną ostrość wzroku:  5/5. Natomiast, gdy  badany rozpoznaje tylko optotyp w pierwszym, najwyżej położonym rzędzie na tablicy, to jego ostrość wzroku wynosi 5/50, a w zapisie dziesiętnym 0,1. Może również zdarzyć się, że badany zaczyna prawidłowo rozpoznawać największe optotypy z odległości np. 2 m, to wtedy  jego ostrość wzroku wynosi 2/50, czyli 0,04.

Jak wygląda badanie ostrości wzroku do dali?

1. Mały Pacjent staje lub siada naprzeciw tablicy Snellena, w odległości 4-5 m.
2. Zakrywa oko niebadane „uwypukloną” dłonią. Jeśli badane jest lewe, to zakrywa prawe, i analogicznie: przy badanym prawym, dłonią zasłania oko lewe.
3. Zaczynając od góry czyta znaki (litery, obrazki), od największych znaków wskazywanych
przez Lekarza Okulistę (w ten sposób należy zbadać każde oko z osobna).
4. Lekarz Okulista zapisuje najmniejszy rząd, który badany odczytał w sposób prawidłowy. Wynik, tak jak wcześniej opisaliśmy, zapisuje w postaci ułamka dla każdego oka oddzielnie — w liczniku cyfry odległości, z której
badany czytał znaki, a w mianowniku cyfrę oznaczającą, z jakiej odległości litery powinny być
odczytane (przy prawidłowej sile ostrości wzroku), np. 5/10.

#CIEKAWOSTKA Prawidłową ostrość wzroku zapisujemy w ten sposób:
*ostrość wzroku oka prawego — visus oculi dextri (v.o.d.) = 1,0,
*ostrość wzroku oka lewego — visus oculi sinistri (v.o.s.) = 1,0.

Zobaczcie jak radzi sobie Świnka Peppa podczas badania ostrości wzroku do dali:

W przypadkach skrajnych, kiedy  badany ma naprawdę słabą ostrość wzroku, za pomocą silnej latarki bada się poczucie światła (skrót – pś). Gdy okaże się, że w badanym oku nie ma nawet poczucia światła, Lekarz Okulista zapisze skrót bpś (co oznacza całkowitą ślepotę).

#2 BADANIE OSTROŚCI WZROKU DO BLIŻY

Badanie ostrości wzroku z bliska polega na czytaniu z odległości 30 – 35 cm (każdym okiem z osobna) standaryzowanego tekstu z tablic Snellena do bliży. Dla Najmłodszych zamiast liter stosowane są optotypy obrazkowe. Jak można zauważyć mamy oznaczenia w zapisie dziesiętnym, które oznaczają siłę ostrości wzroku przy czytaniu z bliska.

Przykładowa tablica Snellena do czytania, ale z naszym wpisem z bloga: 
dioptrii-tekst-badanie-wzroku-z-bliska