Choroby narządu wzroku wykrywane za pomocą badań przesiewowych wzroku

Krótka charakterystyka wybranych chorób oczu wykrywanych dzięki przeprowadzeniu badań przesiewowych: 1. Zez Zez polega na nieprawidłowym ustawieniu gałek ocznych w pozycji spoczynkowej – osie wzrokowe obu oczu nie są skierowane równocześnie w tym samym kierunku....

Badania przesiewowe wzroku dzieci w ramach działalności naszej fundacji

Wzrok jest podstawowym narzędziem poznawczym, umożliwiającym prawidłowy rozwój dziecka. Jakiekolwiek uszkodzenie lub niedomogi w zakresie narządu wzroku dziecka wpływają na jego funkcjonowanie, aktywność ruchową, komunikację z otoczeniem, rozwój intelektualny, procesy...

NAJWAŻNIEJSZY ZMYSŁ – CIEKAWOSTKI I FAKTY O WZROKU

Wzrok dostarcza człowiekowi najwięcej informacji o otaczającym nas świecie. Otrzymane z zewnątrz bodźce pomagają mózgowi wytwarzać pamięć zdarzeń, kolorów. Im lepszy mamy wzrok tym dokładniejsza jest „baza wspomnień” zakodowana przez mózg. To dzięki wzrokowi możemy...