Protection of your child’s eyes. Conjunctivitis.

Summer doesn’t save us – it’s sweltering, and various particles float in the air, which may fall into our eyes. Despite the fact that the holiday light-heartedness is favorable for any kind of physical activity, we should not forget about basic care of our child’s...

Ochrona oczu dziecka. Zapalenie spojówek.

Lato nas nie oszczędza – żar wprost leje się z nieba, a w powietrzu unoszą się najróżniejsze drobinki, które mogą dostać się do oczu. Mimo, że wakacyjna beztroska sprzyja różnym aktywnościom fizycznym, to nie można zapominać o podstawowej pielęgnacji oczu. Obok...

How to care for your child’s eyesight

How to stimulate eyesight in a baby who’s a few months old? With infants, their sense of sight is unusually sensitive to any external stimuli, and it develops dynamically. Very young babies have a peripheral vision only – which means that they can only see things...

Jak dbać o wzrok dziecka?

Jak stymulować wzrok u kilkumiesięcznego dziecka? U niemowlaka zmysł wzroku jest niezwykle czuły na wszelkie bodźce zewnętrzne i ulega dynamicznemu rozwojowi. Na początku osesek widzi wszystko peryferyjnie – czyli wyraźne dla niego jest tylko to, co znajduje się...

LIPIEC 2018

20. LIPCA Wakacje w pełni! Drodzy, pamiętajcie o tym, aby chronić wzrok swoich pociech przed szkodliwym promieniowaniem UV! Okulary przeciwsłoneczne, ale tylko z soczewkami wyposażonymi w filtry UV są w stanie zapewnić odpowiednią ochronę oczom. Poniżej mała...