CHILD ORTHOPTICS: “MY CHILD IS SQUINTING!”

Orthoptics: My Child Is Squinting | If your child has a squint, you will know that such sight dysfunction can significantly impact their development. Because 80% of all external stimuli are “received” via the sense of sight, a squint is a common, direct reason to be...

Ortoptyka dziecięca: Moje dziecko ma zeza!

Dziecko ma zeza | Jeśli Twoje dziecko ma zeza, to doskonale wiesz, że ta dysfunkcja wzrokowa znacznie opóźnia jego prawidłowy rozwój. Z racji tego, że 80 % bodźców docierających z zewnątrz, jest „odbieranych” przez zmysł wzroku, choroba zezowa jest często bezpośrednią...