Dysleksja to zaburzenie utrudniające naukę czytania i pisania. Choć często kojarzymy je z problemami językowymi, wynika z nieprawidłowego przetwarzania informacji wzrokowych przez mózg.

Czym jest optodysleksja?

Optodysleksja, zwana również dysleksją wzrokową, to specyficzne zaburzenie przetwarzania informacji wzrokowych przez mózg. Utrudnia to naukę czytania i pisania, a także może powodować problemy z koncentracją, pamięcią i orientacją przestrzenną.

Objawy optodysleksji:

  • Trudności z nauką czytania i pisania: mylenie liter, opuszczanie wyrazów, wolne czytanie i głoskowanie.
  • Problemy z koncentracją i pamięcią wzrokową: kłopoty z zapamiętaniem obrazków, cyfr, liter i odtwarzaniem wzorów.
  • Zaburzenia orientacji przestrzennej: mylenie stron (lewa-prawa), problemy z rysowaniem i układaniem puzzli.
  • Nadwrażliwość na bodźce wzrokowe: męczenie się podczas czytania, mrużenie oczu, bóle głowy.

Co robić, jeśli podejrzewamy optodysleksję u dziecka?

Jeśli podejrzewasz, że Twoje dziecko może mieć optodysleksję, ważne jest, aby skonsultować się ze specjalistą. Pierwszym krokiem powinna być wizyta u okulisty, aby wykluczyć wady wzroku i zbadać widzenie obuoczne. Następnie warto udać się do optometrysty, który oceni funkcje wzrokowe dziecka, takie jak akomodacja, konwergencja i koordynacja oko-ręka. W niektórych przypadkach konieczna może być również konsultacja z pedagogiem lub psychologiem.

Jak leczyć optodysleksję?

Leczenie optodysleksji opiera się na ćwiczeniach percepcji wzrokowej, treningu widzenia obuocznego, kinezjologii edukacyjnej i terapii pedagogicznej. Ważne jest, aby terapia była prowadzona przez doświadczonych specjalistów i dostosowana do indywidualnych potrzeb dziecka.