3 marca 2015 Kochani, już w sobotę i niedzielę 14-15 marca w Centrum Handlowym „Reduta” w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich badamy nasze dzieci !!!  Jesteśmy w Centrum „Reduta” w godzinach pomiędzy 10:00 i 17:00. Na badanie zapraszamy dzieci wraz z rodzicem/opiekunem prawnym. U wszystkich dzieci, u których rodzic/opiekun prawny wyrazi na to zgodę, zostanie wykonane bezpłatne przesiewowe badanie wzroku. W ramach badania przesiewowego  wzroku zbadamy dzieciom m.in.: a) ostrość wzroku do dali i bliży, b) widzenie obuoczne (za pomocą synoptofora), c) widzenie przestrzenne (test TNO, Motyl) d)  poczucie widzenia barw (test Matsubary). Badanie przesiewowe jest badaniem bezbolesnym, bezpiecznym i nieinwazyjnym. Przed wykonaniem badania rodzic/opiekun prawny  poproszony zostanie o podpisanie formularza zgody na wykonanie badania przesiewowego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w oświadczeniu. Każdy pacjent otrzyma od nas pisemną informację o wykonanym badaniu ze wskazaniem jego wyników. Rodzicom dzieci, u których w trakcie badania zostaną wykryte jakiekolwiek zaburzenia wzroku zostaną przekazane szczegółowe informacje dotyczące dalszego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego. Rodziców z dziećmi, u których stwierdzono nieprawidłowy wynik co najmniej jednego z testów przesiewowych wzroku zaprosimy na dalszą diagnostykę i pogłębione badania okulistyczne do naszego gabinetu w Warszawie na Ochocie przy ulicy Mochnackiego 10 I piętro,  tel.  22 266 09 95 (zapisy telefoniczne od dnia 16 marca w godz. 09:00-13:00 i 15:00-17:00). Na miejscu w placówce Fundacji lekarz okulista przeprowadzi kompleksowe badanie wzroku dziecka wraz z wpuszczeniem kropli rozszerzających źrenicę. Zastosowanie kropli jest konieczne w celu pewniejszej diagnozy, czy dziecko będzie wymagało korekcji okularowej, czy też ewentualne zaburzenia mieszczą się w granicach przewidzianych dla jego wieku. W przypadku stwierdzenia dysfunkcji wzroku, takich jak np. niedomoga  konwergencji, dziecko zostanie skierowane na odpowiednią rehabilitację ortoptyczną prowadzoną przez naszą Fundację. Tych z Państwa, którzy są gotowi wesprzeć Fundację w jej misji, zachęcamy do dokonywania wpłat na jeden z naszych rachunków, które znajdą Państwo tutaj. Każda złotówka przekazana Fundacji przyniesie korzyść dzieciom z rodzin, które nie mogą sobie pozwolić na odpłatne leczenie. Fundacja jest finansowana wyłącznie z prywatnych środków, dlatego liczymy na przedłużenie jej działalności dzięki Państwa wsparciu! ZAPRASZAMY !!!