W marcu przeprowadzimy dwie akcje bezpłatnych badań przesiewowych wzroku. Pierwsza odbędzie się już 7. marca! Najbliższy czwartek spędzimy na badaniu wzroku dzieciom z Publicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi na ul. Klasyków 52/54 w Warszawie.W ramach akcji wykonamy m.in. kontrolne badanie wzroku, badanie widzenia obuocznego, pomiar kąta zeza, test akomodacyjno-konwergencyjny. Nasze Dyplomowane Ortoptystki: Anita Gutkowska i Ewa Młodawska będą na miejscu korzystały z naszego fundacyjnego sprzętu do badań i diagnostyki wzroku. Każde dziecko po przebadaniu otrzyma pisemną informację (do przekazania Rodzicom) dot. diagnozy i wyników badania oraz ewentualnych dalszych wskazań (np. konieczność wizyty u okulisty, czy odbycia cyklu ćwiczeń ortoptycznych pod okiem doświadczonego ortoptysty). Do zobaczenia!

creativeart/freepik