? Kolejna akcja bezpłatnych badań przesiewowych wzroku odbędzie się 14. marca! Najbliższy czwartek spędzimy na badaniu wzroku podopiecznym Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi na ul. Klasyków 52/54 w Warszawie. ? W ramach akcji przeprowadzimy m.in. test akomodacyjno-konwergencyjny (ocena ostrości wzroku do dali i do bliży, ruchomości gałek ocznych). Nasze Dyplomowane Ortoptystki: Anita Gutkowska i Ewa Młodawska będą na miejscu korzystały z naszego fundacyjnego sprzętu do badań i diagnostyki wzroku. ? Każdy pacjent po przebadaniu otrzyma pisemną informację dot. diagnozy i wyników badania oraz ewentualnych dalszych wskazań (np. konieczność wizyty u okulisty, czy odbycia cyklu ćwiczeń ortoptycznych pod okiem doświadczonego ortoptysty) do przekazania swojemu wychowawcy. Do zobaczenia w czwartek!

badanie-wzroku-dzieci