Z radością informujemy, że z inicjatywy Przewodniczącej Rady Rodziców –  w dniach 29-31 stycznia br będziemy przeprowadzać badania przesiewowe wzroku u dzieci w wieku 3-6 lat w Publicznym Przedszkolu Wielooddziałowym nr 192  „Wesoły Pędzelek” w Warszawie, przy ulicy Liczydło 3a i w filii tego przedszkola na ulicy Dionizosa 12. Przez 3 dni planujemy zbadać ponad 250 dzieci.

Badanie przesiewowe przeprowadzone w Przedszkolu „Wesoły Pędzelek” będzie obejmowało m.in. zbadanie następujących parametrów wzroku:

a) ostrości wzroku do bliży i dali,

b) cover test do dali i bliży,

c) badanie konwergencji oraz określenie PBK (punktu bliży konwergencji),

d) badanie zeza ukrytego na skrzydle Maddoxa,

e) badanie ruchomości mięśni gałek ocznych,

f) badanie widzenia przestrzennego, obejmującego test TNO i/lub Test Motyl,

g) badanie poczucia widzenia barw – test Matsubary,

h) określenie dominacji oka.

  1. Po zakończonym badaniu przesiewowym Fundacja przekaże opiekunowi prawnemu dziecka, na piśmie, wyniki przeprowadzonych badań, a w przypadku nieprawidłowości – informację o sposobach dalszej diagnostyki okulistycznej lub o konieczności podjęcia ćwiczeń ortoptycznych w domu lub w gabinecie ortoptycznym.
  2. Badanie przesiewowe przeprowadzone będzie przez dyplomowanych ortoptystów, mających doświadczenie w pracy z dziećmi.

Zespół Fundacji Zobaczyć Jutro