Kochani, już pracujemy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 12: 00 do 18:00. Zapraszamy na diagnozy ortoptyczne oraz ćwiczenia ortoptyczne i pleoptyczne. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości bardzo prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@zobaczycjutro.org lub telefoniczny pod numerem telefonu: 022 266 09 95.

Poniżej przedstawiamy  zasady obowiązujące podczas każdej z wizyt w naszej Fundacji:

  1. Na wizytę może być zapisane wyłącznie dziecko zdrowe, po przeprowadzonym przez naszego pracownika wywiadzie telefonicznym na temat zdrowia pacjenta.
  2. Na wizytę przychodzimy nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczoną godziną.
  3. Na wizytę stawia się dziecko (bez rodzeństwa) wraz z jednym opiekunem prawnym.
  4. Konsultacje w gabinecie będą się odbywały wyłącznie w formule 1×1, nie będą prowadzone ćwiczenia grupowe.
  5. Dziecko oraz opiekun w dniu wizyty powinni być zdrowi i ubrani w maseczkę, zakrywającą usta i nos.
  6. Przed wejściem do recepcji oraz do gabinetu poprosimy dziecko i opiekuna o dokładne umycie i dezynfekcję rąk.
  7. Po wyjściu każdego pacjenta urządzenia, z których korzystało dziecko oraz blaty w gabinecie zostaną zdezynfekowane. Dodatkowo, po każdym pacjencie gabinet będzie wietrzony.
  8. Podczas ćwiczeń w gabinecie będzie przebywało wyłącznie dziecko oraz ortoptysta. Rodzica poprosimy o poczekanie na recepcji. Natomiast podczas diagnozy ortoptycznej w gabinecie będzie mógł być obecny rodzic.
  9. Ortoptysta będzie przeprowadzał konsultację w maseczce oraz w rękawiczkach.

ZAPRASZAMY!

Zdjęcie: freepik.com/pressphoto