30 września 2015 W najbliższy weekend 03-04 października zapraszamy na bezpłatne przesiewowe badania wzroku dzieci!

Badania wzroku dzieci przeprowadzamy w godzinach od 10:00 do 17:00 przez sobotę i niedzielę. Jesteśmy w Centrum Handlowym Reduta, Al. Jerozolimskie 148.

Na badania zapraszamy dzieci w wieku 5-12 lat wraz z rodzicem/opiekunem prawnym. W ramach badania przesiewowego wzroku zbadamy: 1.ostrość wzroku do dali i bliży, 2.cover test, 3.widzenie obuoczne (za pomocą synoptofora), 4.widzenie przestrzenne (test TNO, Motyl) 5.poczucie widzenia barw (test Matsubary).

Dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowy wynik co najmniej jednego z testów przesiewowych wzroku zaprosimy na dalszą diagnostykę: pogłębione badania okulistyczne i diagnozę ortoptyczną.