Drodzy Rodzice i Szanowni Pacjenci,

Informujemy, że zarząd Fundacji Zobaczyć Jutro podjął decyzję o wznowieniu dyżurów Fundacji począwszy od dnia 27 kwietnia br. Oznacza to, że do naszego gabinetu już od poniedziałku zapraszamy osoby niemogące czekać i potrzebujące naszego wsparcia.

Od poniedziałku dzieci będą mogły być zapisywane na diagnozy ortoptyczne.

Będziemy przeprowadzać ćwiczenia ortoptyczne i pleoptyczne będące kontynuacją rozpoczętego u nas leczenia, tylko w przypadku gdyby brak ich kontynuacji spowodował znaczne pogorszenie narządu wzroku.

Pragniemy zapewnić Państwa, że do wznowienia działalności jesteśmy profesjonalnie przygotowani i będziemy prowadzić naszą działalność z zachowaniem obowiązujących wszelkich zasad, procedur i wytycznych.  W związku z powyższym chcielibyśmy podkreślić, że wznowiona działalność będzie odbywała w ograniczonych godzinach, z odpowiednimi odstępami pomiędzy pacjentami oraz z zachowaniem najwyższego bezpieczeństwa dla życia i zdrowia naszych pacjentów oraz naszych pracowników.

Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady obowiązujące podczas każdej z wizyt i już dzisiaj prosimy o zapoznanie się z nimi oraz o ich przestrzeganie podczas wizyty w Fundacji:
  1. Na wizytę może być zapisane wyłącznie dziecko zdrowe, po przeprowadzonym przez naszego pracownika wywiadzie telefonicznym na temat zdrowia pacjenta.
  2. Na wizytę przychodzimy nie wcześniej niż 5 minut przed czasem.
  3. Na wizytę stawia się dziecko (bez rodzeństwa) wraz z jednym opiekunem prawnym.
  4. Konsultacje w gabinecie będą się odbywały wyłącznie w formule 1×1, nie będą prowadzone ćwiczenia grupowe.
  5. Dziecko oraz opiekun w dniu wizyty powinni być zdrowi i ubrani w maseczkę, zakrywającą usta i nos.
  6. Przed wejściem do recepcji oraz do gabinetu poprosimy dziecko i opiekuna o dokładne umycie i dezynfekcję rąk.
  7. Po wyjściu każdego pacjenta urządzenia, z których korzystało dziecko oraz blaty w gabinecie zostaną zdezynfekowane. Dodatkowo, po każdym pacjencie gabinet będzie wietrzony.
  8. Podczas konsultacji w gabinecie będzie przebywało wyłącznie dziecko oraz ortoptysta. Rodzica poprosimy o poczekanie na recepcji.
  9. Ortoptysta będzie przeprowadzał konsultację w maseczce oraz w rękawiczkach.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości bardzo prosimy Państwa o kontakt mailowy na adres: biuro@zobaczycjutro.org lub telefoniczny pod numerem telefonu: 022 266 09 95. Nasza recepcja pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 18:00. ZAPRASZAMY!

Źródło tła grafiki: www.freepik.com