12356931_444464045739125_6099099145556067149_o

 

Dzieci bardzo często pomimo niestwierdzonej wady wzroku widzą źle – co wtedy? To proste: na pomoc wzywamy ORTOPTYSTĘ. Tylko dyplomowany ortoptysta może stanąć na wysokości zadania i sprawdzić jak współpracują oczy Twojego dziecka – zdiagnozować zaistniałą nieprawidłowość widzenia i przygotować indywidualny program terapii ortoptycznej (zestaw ćwiczeń ortoptycznych), mający na celu poprawę oraz rehabilitację wybranych funkcji wzrokowych dziecka. Dyplomowany Ortoptysta (bądź Ortoptystka) specjalizuje się w leczeniu niedowidzenia i wszelkich stanów zezowych. Gdy występuje problem z mięśniami gałek ocznych, to pomoże Ortoptysta.

 

 

Ważne: Ortoptysta to zawód medyczny!

 

 

Zobaczmy jaka jest etymologia (pochodzenie) słowa „ortoptyka” i co ono oznacza:
 

ORTOPTYKA <ort(o)- + optyka>dział okulistyki zajmujący się rewalidacją widzenia obuocznego w zezie towarzyszącym, za pomocą odpowiednich ćwiczeń (Słownik Wyrazów Obcych, PWN); Inna definicja: ORTOPTYKA – dział okulistyki, który zajmuje się badaniem oraz leczeniem zaburzeń ustawienia i ruchów gałek ocznych – tj. zeza oraz usprawnianiem funkcji obuocznego widzenia

(ORTO-) – przedrostek (tj. prefix), w tym przypadku ozn. „prosty”, „prawidłowy”, pochodzi z języka greckiego (od słowa: orthos)!

 

 

FUNKCJE ORTOPTYSTY:

* zdiagnozowanie tych aspektów widzenia, które nie są diagnozowane podczas standardowego badania okulistycznego (czyli m.in.: akomodacja, konwergencja, ruchy gałek ocznych, zez ukryty czy widzenie przestrzenne)
* rehabilitacja wybranych funkcji wzrokowych w zakresie zaburzeń widzenia obuocznego i zaburzeń ruchomości gałek ocznych (głównie: niedowidzenie, zez)
* wspomaganie pracy okulisty w procedurach diagnostycznych dotyczących chorób oka i systemu wzrokowego

 

Ortoptyści współpracujący z nami opracowują również plan terapii pleoptycznej (obejmującej leczenie niedowidzenia)!
 

 

dyplomowany ortoptysta niedowidzenie zez

 

NA CZYM POLEGA DIAGNOZA ORTOPTYCZNA?
dyplomowany ortoptysta niedowidzenie zez
CZYM ZAJMUJE SIĘ ORTOPTYSTA?
dyplomowany ortoptysta niedowidzenie zez

 

ORTOPTYSTA WYKONUJE m.in.:

  • *Test akomodacyjno-konwergencyjny

 

  • *Ocenę ostrości wzroku do dali i do bliży

 

  • *Ocenę ruchomości gałek ocznych

 

  • *Określenie punktu bliży konwergencji (PBK)

 

  • *Badanie zeza ukrytego i jawnego

 

  • *Test różnicowania kolorów

 

  • *Badanie widzenia obuocznego

 

  *Pomiar kąta zeza

 

 

 WAŻNE: Szczegółowa diagnoza ortoptyczna, obejmująca pomiar widzenia obuocznego, powinna być wykonana u każdego dziecka  przed podjęciem nauki w szkole, a następnie powtarzana co rok!

 

Gdy zostanie stwierdzona nieprawidłowość widzenia, to poddanie dziecka terapii ortoptycznej daje szansę na prawidłowe funkcjonowanie wzrokowe w przyszłości, lepsze osiągnięcia w nauce (tym samym eliminację  niepowodzeń szkolnych) i co najważniejsze: zdecydowanie lepsze samopoczucie! 

 

 

Głównymi zaburzeniami, których leczeniem zajmuje się ortoptysta są:
 

 • – zez, czyli uciekające oko (najczęściej do noska lub do skroni)
 • – zaburzona konwergencja (zbieżność oczu), która utrudnia np. pisanie, czytanie
 • – niedowidzenie – zwykle w jednym oku, pomimo idealnie dobranych okularów
 • – niesprawna akomodacja – kłopoty z wyostrzaniem obrazu, który jest w różnych odległościach od dziecka np. w przedszkolu, szkole podczas patrzenia na tablicę, a potem na zeszyt
 • – trudności z uzyskaniem głębi (trójwymiaru) obrazu tzw. stereoskopii
 • – problemy z koordynacją oka z ręką

 

Z Naszą Fundacją współpracuje m.in. Pani Anita Gutkowska – Dyplomowana Ortoptystka:

dyplomowany ortoptysta niedowidzenie zez
 

 

 

dyplomowany ortoptysta niedowidzenie zez
 

dyplomowany ortoptysta niedowidzenie zez
logo-fundacja-zobaczyc-jutro-1